Dokument z prostředí DZR Pržno

Tento soubor dokumentárních fotografií je zaměřen na mezilidské vztahy a byl vytvořen pro potřeby realizace projektu „Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno“  ve spoluprácí se http://www.sluzbyvsetin.cz/. Fotografie budou použity pro publicitu projektu, jehož hlavním cílem je realizace procesu přípravy transformace a humanizace pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Pržno a vypracování transformačního plánu zařízení.Přínos projektu spočívá ve vypracování transformačního plánu, který bude východiskem pro další fáze procesu transformace a humanizace zařízení. Tento proces povede ke změnám v poskytování sociální služby tak, aby lépe odpovídala životu uživatelů v přirozeném prostředí. Projekt přispěje ke změně v přístupu k uživatelům a v práci s uživateli, včetně postupného odbourání ústavních prvků služby a ke změně v myšlení pracovníků a obyvatel místní komunity.

Jaroslav Staněk dokumentární fotograf

render footer