Já, člověk

Projekt jsem realizoval v roce 2009 ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubem Auxilium.

V letech 2010 až 2012 se uskutečnila řada výstav. 

Cílem projektu bylo

- vytvořit ucelený soubor černobílých fotografií dokumentujících život dětí a mladých lidí s těžkým zdravotním postižením při činnostech a aktivitách Klubu Auxilium a  umožnit tak veřejnosti nahlédnout do jejich vnitřního světa

- oslovit veřejnost formou výstav doplněných o besedy, kterých se zúčastní mladí lidé s postižením, pracovníci v sociálních službách, rodiče, pedagogičtí pracovníci a zastupitelé města, studenti středních škol

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium

Posláním občanského sdružení ARPZPD v ČR, klub Auxilium  s jeho centrem ve Vsetíně je konkrétními kroky zmírňovat důsledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a pomáhat dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám v přístupu a využívání všech aktivit běžného života, v prosazování a naplňování jejich práva žít plnohodnotný život.

 • sdružuje rodiny pečující o děti se zdravotním
  postižením
 • hájí zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
  i dalších rodinných příslušníků
 • pomáhá v integraci dětí se zdravotním postižením
 • podporuje jejich nezávislý způsob života
 • provádí osvětovou činnost a seznamuje širokou veřejnost
  s životem rodin s dítětem se zdravotním postižením
 • šíří informace pro děti se zdravotním postižením a
  jejich rodiny
 • prosazuje jejich zájmy v regionální politice a
  legislativě
 • rozvíjí aktivity vycházející z potřeb a
  zkušeností rodičů s dětmi se zdravotním postižením
 • zajišťuje potřebné služby pro děti se zdravotním
  postižením a jejich rodiny, a to jak registrované podle zákona o sociálních
  službách, tak jiné služby dle potřeb dětí se ZP a jejich rodin

 

Několik slov ředitelky Centra Auxilium paní Boženy Mikulíkové

Za posledních 20 let naše společnost prochází obrovskou změnou. Učí se přijímat lidi se zdravotním postižením do svého denního života. Dnes je již zcela běžné potkat lidi i s těžkým zdravotním postižením společně se svými rodinami, kamarády, spolužáky...Jsme hrdí na to, že i naše organizace – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium  – pomohla svou prací k této pozitivní změně.Přes tento obrovský posun v přijímání lidí s těžkým zdravotním postižením dodnes převažuje mezi lidmi názor, že život lidí s postižením je chudší, méně aktivní a méně radostný. Opak je pravdou.

http://www.auxilium.cz/

 

 

 

Jaroslav Staněk dokumentární fotograf

render footer